Analisten anticipeerden al enkele jaren op de implicaties van het Internet of Things (IoT). Er zijn echter twee belangrijke belemmeringen voor het succes: capaciteit en veiligheid.

Maar nu zou de introductie van een nieuwe technologie daar verandering in kunnen brengen. Dit jaar introduceren grote carriers zoals AT & T en Verizon 5G, de nieuwste generatie mobiele mobiele communicatie. Het 5G-platform zorgt volgens analisten voor een hoge gegevenssnelheid, verminderde latentie, energiebesparing, kostenreductie, hogere systeemcapaciteit en massale apparaatconnectiviteit.

De combinatie van 5G- en blockchaintechnologie heeft het potentieel om een ​​golf van economische waarde te ontketenen. Om dit verband tussen 5G en blockchain te begrijpen, moet men de relatie als veelvoudig beschouwen. De kracht van 5G-dekking door de verminderde latentie, hoge snelheden en capaciteit zorgt ervoor dat IoT-apparaten op grote schaal kunnen worden gebruikt. Tegelijkertijd kunnen deze apparaten gebruikmaken van beveiliging, decentralisatie, onveranderlijkheid of blokketens als basislagen.

Dat betekent dat slimme steden, voertuigen zonder bestuurder, slimme huizen en andere door sensoren aangestuurde verbeteringen eindelijk een technologie hebben die aan hun behoeften voldoet.

internet of things 2019

Internet of Things-toepassing

Als basislagen kunnen blokketens zorgen voor consensus en veiligheid, terwijl de meeste IoT-transacties en -contracten plaatsvinden op tweedelige netwerken, met de mogelijkheid om betalingskanalen en transactiegeschillen in een keten te regelen. De netwerkcapaciteit van IoT wordt echter mogelijk gemaakt door de kracht van 5G-dekking.

Bovendien zal 5G blokkeringsketens rechtstreeks ondersteunen door de participatie en decentralisatie te vergroten, en door kortere bloktijden mogelijk te maken, waardoor de schaalbaarheid van de keten wordt bevorderd, wat op zijn beurt de IoT-economie verder ondersteunt.

Hier is een eerste blik op hoe 5G wordt uitgerold en wanneer echt gebruik kan worden gezien.

De uitrol van 5G

Netwerkaanbieders zijn begonnen met het uitrollen van 5G in geselecteerde Amerikaanse steden, terwijl de wereldwijde dekking naar verwachting in 2020 online komt.

Verizon zal vanaf 11 april zijn dekking in Chicago en Minneapolis gaan aanbieden, met diensten die in de rest van 2019 naar 30 steden zullen verhuizen.

Van de leverancier wordt verwacht dat Samsung volgende maand zijn 5G-compatibele Galaxy S10-model zal uitbrengen. Andere bedrijven, zoals Huawei en LG, hebben aangekondigde modellen of die binnenkort worden verwacht.

Qua modems wachten we nog steeds op een die zowel 5G als LTE ondersteunt. Verwacht wordt dat Qualcomm een ​​dergelijk product, de X55, in Q3 of Q4 of dit jaar zal uitbrengen.

Apple-consumenten zullen tot 2020 moeten wachten voordat ze een 5G-compatibele iPhone zien, hoewel het bedrijf blijkbaar nog steeds de marktomstandigheden evalueert.

Het internet der dingen wakker maken
De voordelen van 5G zijn de hoge snelheden, capaciteit, lage latentie en het vermogen om verbinding te maken met vaste aantallen apparaten. Latency verwijst naar de tijd tussen het moment waarop een signaal wordt verzonden en ontvangen. In blockchain-termen is latency de tijd tussen een transactie die wordt uitgezonden en die wordt ontvangen door knooppunten. Voor IoT, of het nu wordt toegepast op smart homes of autonome voertuigen, is het van cruciaal belang om een ​​lage latentie te bereiken als apparaten met elkaar gaan communiceren zonder lange vertragingstijden te ondervinden.

Deze reductie zou een ander concept kunnen ontgrendelen, het Internet of Skills (IoS). Dit is het proces waarbij specialisten hun werk uitvoeren met behulp van virtual reality-headsets. Een tandarts zou bijvoorbeeld op afstand procedures kunnen uitvoeren. Als de latentie niet kan worden geminimaliseerd, zal de specialist niet voldoende respons hebben, de patiënt in gevaar brengen en de hele functie ondermijnen.

Het zijn deze nieuwe applicaties die de projecties aansturen voor de economische impact van 5G. Een onderzoek van Qualcomm toonde aan dat 5G in 2035 zou kunnen leiden tot $ 12,3 biljoen aan extra wereldwijd bbp.

Belangrijk is dat 5G – met snelheden tot 10 gigabit per seconde – een verbetering is van de huidige breedbanddiensten thuis, evenals van mobiele netwerken. Om dit in perspectief te plaatsen, bedraagt ​​de gemiddelde wereldwijde, niet-mobiele internetsnelheid slechts 7,2 megabit per seconde. Als zodanig zou 5G wel eens het de facto internetnetwerk over de hele wereld kunnen worden.

De effecten van 5G op IoT en gerelateerde concepten zullen verder worden uitgebreid met multi-access edge computing. Dit is een vorm van netwerkdienst die wordt verspreid van gecentraliseerde knooppunten naar perifere knooppunten, wat resulteert in een nog grotere snelheidsverhoging terwijl ook de latentie wordt verminderd.

IoT zal vertrouwen op deze capaciteit en het vermogen om enorme aantallen apparaten met elkaar te verbinden. Er wordt geschat dat er in 2025 maar liefst 100 miljard IoT-verbindingen zouden kunnen zijn, blijkt uit onderzoek van Huawei, waarbij de groei daarna waarschijnlijk exponentieel zal worden.

bitcoin blockchain

Innovaties van de Blockchain

Innovaties van Blockchain kunnen waarschijnlijk het eerste probleem oplossen. Openbare, gedecentraliseerde blockchains zijn bekwaam in het garanderen van onveranderlijkheid, fraudebestendigheid en het tot stand brengen van consensus onder wantrouwende entiteiten.

Ze kunnen dus worden gebruikt als een basislaag voor het beslechten van geschillen tussen IoT-apparaten die geen transacties of slimme contractvoorwaarden kunnen afwikkelen. Omdat deze apparaten transacties met geld kunnen uitvoeren en voertuigen kunnen bedienen, is het van cruciaal belang een onderliggende protocollaag met robuuste beveiliging tot stand te brengen. Blockchains kunnen hierin uitblinken.

Gedecentraliseerde blockchains bieden verdere voordelen ten opzichte van het huidige client-servermodel dat wordt gebruikt in IoT. Hun gedecentraliseerde architectuur betekent dat identiteit kan worden beschermd en gegarandeerd. Op dit moment identificeren IoT-apparaten zichzelf via cloudservers, waarbij hun identificatiegegevens in deze databases worden bewaard. Als zodanig kunnen de gegevens worden aangetast, gestolen of geïmiteerd, wat een groot beveiligingsrisico vormt voor elke toepassing die bovenop een dergelijk netwerk draait.

Door een gedecentraliseerde blockchain te gebruiken, kunnen we deze identiteiten beschermen door het gebruik van asymmetrische cryptografie en veilige hashing-algoritmen. Apparaten worden geregistreerd volgens hun eigen overeenkomstige blockchain-adressen, waardoor hun identiteit wordt gegarandeerd. Deze blockchain-laag kan een beveiligingsniveau en een wrijvingsloze identificatie bieden, ongeëvenaard door de bestaande gecentraliseerde infrastructuur.

Opschalen van de Blockchains

Helaas kan het tweede schaalprobleem niet direct worden opgelost door blockchains. De enorme omvang van IoT betekent dat gedecentraliseerde blockchain-architecturen niet in staat zijn om de nodige doorvoer te verwerken. Dit is op zijn minst waar op laag één – d.w.z. blockchains zelf.

Het is zowel mogelijk als wenselijk om het merendeel van de transacties uit te stellen tot laag-twee-protocollen zoals het verlichtingsnetwerk die bovenop blockchains werken, door het gebruik van betaalkanalen of sidechains.

Aangezien elk apparaat echter zijn eigen adres- en ketentransacties moet hebben, moet er een on-chain-capaciteit zijn die tienduizenden transacties per seconde bereikt. Kortom, de schaalbaarheid moet aanzienlijk verbeteren op beide lagen.

Blockchains zoals Bitcoin Cash ABC, met blokgrootte neemt toe, en Ethereum, door sharding, bouwen veel grotere on-chain capaciteit uit. Tegelijkertijd zien we de gestage vooruitgang van het Lightning Network terwijl het uitrolt, samen met zijketens zoals Liquid from Blockstream, terwijl het Plasma-netwerk van Ethereum blijft groeien. De aanleg van een 5G- en layer-two-blockchaininfrastructuur gebeurt toevallig gelijktijdig en biedt de nodige schaalbaarheid en dekking voor een IoT-georiënteerde economie.

Een andere route voor systeemarchitecten zou zijn om andere structuren toe te voegen, zoals grafieken tussen de basis blockchain-laag en IoT-apparaten. Ontwerpen zoals gerichte acyclische grafieken (DAG’s) kunnen worden gebruikt om een ​​veel hogere doorvoer te bereiken. Dit resulteert echter meestal in ondermijnde beveiliging en decentralisatie.

Navigeren door het drieluik van schaalbaarheid, beveiliging en decentralisatie is een voorwaarde voor elk op een blockchain gebaseerd IoT-netwerk, en tekortkomingen in elk van deze drie gebieden zouden cataclysmisch kunnen zijn voor gebruikers en zouden het doel van het gebruik van een dergelijk protocol in de eerste plaats ondermijnen. Totdat ontwikkelaars alternatieve ontwerpen kunnen produceren die een hoge doorvoer realiseren zonder in te leveren op beveiliging of decentralisatie, zullen IoT-netwerken de beperktere maar veilige blockchain-structuur moeten gebruiken.

ethereum bitcoin

Author Bart Rinsma

Bart Rinsma is blog schrijver op MillennialClub.nl. Hij schrijft voornamelijk over Crypto, Blockchain & interessante IoT Projecten.

More posts by Bart Rinsma

Leave a Reply

All rights reserved Salient.