Blockchain?

Het hele principe in een paar zinnen uitleggen is simpelweg niet mogelijk. Ik zal de technologie hieronder dan ook versimpeld uit te leggen, zodat de basis duidelijk is. Verder zal ik bij mijn uitleg niet alle aspecten van de blockchain noemen en me beperken tot de voor dit idee relevante informatie.

Wat is blockchain

De blockchain is simpel gezegd een nieuwe manier voor het opslaan en versturen van data. Onder data kan in dit geval van alles vallen, zoals; geld, teksten, Excel sheets, contracten en tekeningen. In de blockchain zijn de transacties van deze data en eigendommen binnen het netwerk vertegenwoordigd. Iedere transactie binnen het netwerk wordt voorzien van een digitale handtekening en tijdstempel, vervolgens wordt deze voor eeuwig vastgelegd in de blockchain.

Het verschil met de dataopslag zoals we die nu kennen is dat de blockchain volledig gedistribueerd is. Hieronder is schematisch weergegeven hoe het netwerk eruit kan zien. In een blockchain beschikt iedere node (computer/deelnemer) in het netwerk over precies dezelfde real-time database. Voordat er een nieuw stuk informatie toegevoegd kan worden aan de chain moeten de nodes eerst consensus bereiken over de juistheid. Voordeel hiervan is dat het vrijwel onmogelijk is om met data te frauderen en dat een vertrouwde derde partij overbodig is. Eenvoudig gezegd komt het neer op het samen werken in een googledrive spreadsheet. Belangrijk verschil is dat in de blockchain alleen toegevoegd kan worden en niet gewijzigd.

Hoe werkt de blockchain?

Wanneer een nieuwe transactie aan de blockchain wordt aangeboden, dan moet de meerderheid van de nodes binnen het netwerk algoritmes uitvoeren, om deze transactie te evalueren en te kunnen controleren of het voorgestelde blok legitiem is. Het blok moet namelijk naadloos aansluiten op de voorgaande transacties. Als de meerderheid van de nodes overeenstemming bereikt over de geschiedenis van de desbetreffende transactie en de legitimiteit van de digitale handtekening van de uitvoerder van de transactie, dan wordt het nieuwe blok binnen het netwerk geaccepteerd en aan de andere blokken van het grootboek toegevoegd.

Het Bitcoinnetwerk

Veruit de bekendste toepassing van de blockchain technologie is de Bitcoin. De Bitcoin is zoals veel mensen wel weten een digitaal betaalmiddel waarmee we online kunnen betalen. Je denkt misschien dat het economische systeem dat we hebben behoorlijk goed in elkaar zit. Dat is in principe ook wel zo, maar alles wat we vandaag de dag aanschaffen gaat altijd via de bank of creditcardmaatschappijen. Uiteraard willen zij een vergoeding voor iedere transactie en die nemen zij dan ook. Ondanks de bankencrisis en de ellende die dat voor heel veel mensen met zich meebracht, gaan we er nog steeds vanuit dat we blindelings op de financiële instellingen kunnen vertrouwen.

Het Ethereumnetwerk

Waar Bitcoin echt en alleen kan functioneren als digitaal betaalmiddel heeft ethereum een ander doel voor ogen, een platform voor decentrale autonome organisaties (DAO) en programmeerbare transacties. Het laatste staat ook wel bekend als “Smart Contracts”. Een Smart contract is niet meer dan de digitale uitvoering van “Als dit, dan dat”. Bijvoorbeeld als je dit document helemaal gelezen hebt dan krijg je van mij 1 Bitcoin. Dit programmeer je vooraf en wordt bij afronding, zonder dat dit nog gecontroleerd hoeft te worden, automatisch geëxecuteerd.

Even samenvatten

Ik kan me voorstellen dat je bij het lezen van bovenstaande informatie een paar keer hebt moeten terugkijken. Daarom zal ik hieronder kort opsommen wat de belangrijkste elementen zijn van de blockchaintechnologie.

 

Onderdeel Uitleg
Het blockchain netwerk Een decentraal gedistribueerd grootboek
Cryptocurrencies Digitale betalingseenheden die waarde op de blockchain vertegenwoordigen
Nodes Computers binnen een blockchain netwerk
Dapps Decentrale applicaties op de blockchain
Smart contracts Transactieprotocollen die de voorwaarden van digitale contracten uitvoeren

 

Wat zijn de voordelen belangrijkste voordelen van blockchain?

  1. Voorkomen van fraude. Iedereen die in het netwerk zit kan alle transacties zien en verifiëren.
  2. Lagere kosten doordat intermediairs niet meer nodig zijn voor transacties. De functies van notarissen, accountants, banken en sommige overheden zullen veranderen.
  3. Grotere veiligheid doordat het netwerk niet platgelegd kan worden als 1 schakel wegvalt. Dat is bij een datacenter van bijvoorbeeld een bank wel het geval.
  4. Toename zekerheid door de inzet van onafhankelijke technologie. Daardoor weet je zeker wat de status is van eigendommen, mutaties en transacties, zonder dat er een belanghebbende derde partij is die dit bepaalt.

Voorwaarden voor toepassen van blockchain

Een van de grote problemen waar de blockchain markt mee kampt is de juiste toepassing ervan. Wat ik steeds vaker zie in het wereldje is dat bedrijven opzoek gaan naar een probleem voor hun oplossing. Hierdoor ontstaan er totaal overbodige concepten die gebruik maken van blockchain waar dit helemaal niet nodig is. Eigenlijk is het heel simpel, blockchain is alleen nuttig indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden.

  1. Er is een database nodig
  2. Meerdere partijen willen zonder elkaar te hoeven vertrouwen data toevoegen
  3. Vertrouwde derde partij is niet wenselijk of noodzakelijk
  4. Validiteit, transparantie en veiligheid zijn belangrijk
  5. Behoefte aan objectieve weergave van feiten

Author Millennial Club

More posts by Millennial Club

Leave a Reply

All rights reserved Salient.