Er is veel hype over de millenniumgeneratie, maar de acht “Millennial Majors” -landen zullen je misschien verbazen. Of de millennials wereldwijd meer zakelijke kansen of uitdagingen bieden, hangt af van hun economische vooruitzichten.

We vieren elk jaar Wereldbevolkingsdag op 11 juli en dit jaar telt de wereldbevolking ongeveer 7,4 miljard mensen. De millenniumgeneratie – volgens demografen van het Pew Research Center, degenen geboren tussen ongeveer 1981 en 1997 – vertegenwoordigt 27 procent van de wereldbevolking of ongeveer 2 miljard mensen. Millennials zijn momenteel tussen de 19 en 35 jaar in hun jonge volwassenheid en zijn als zodanig hard op weg om ’s werelds belangrijkste generatiecohort te worden voor de groei van de consumentenuitgaven, het aantrekken van werknemers en de algemene economische vooruitzichten. Ze zullen nog belangrijker worden naarmate vorige generaties met pensioen gaan en een levensfase van lagere consumptie ingaan. Gezien hun betekenis voor wereldwijde zakelijke kansen, is het begrijpen en aanspreken van millennials een focus geworden voor veel bedrijfsleiders. Maar waar zijn de millennials wereldwijd en wat betekent hun locatie voor bedrijven?

Wereldwijde Millennials

Ongeveer 58 procent van de wereldwijde millennials woont in Azië, waaronder maar liefst 385 miljoen in India – verreweg de grootste binnenlandse populatie van millennials ter wereld, en 19 procent van het wereldwijde generatiecohort. De op een na grootste regionale concentratie bevindt zich in Sub-Sahara Afrika, dat goed is voor ongeveer 13 procent van alle millennials. Dat is niet verwonderlijk aangezien deze twee regio’s ook de grootste totale bevolking hebben, maar het wijst wel op hun blijvende belang voor de consumentenbestedingen en potentiële economische groei in de komende decennia.

Het is belangrijk op te merken dat Europa en Azië de enige regio’s zijn waarin de duizendjarige bevolking meer dan een procentpunt verschilt van hun respectieve aandeel in de wereldbevolking. Azië is iets oververtegenwoordigd door de millennials in verhouding tot het totale aandeel in de wereldbevolking (58 procent van de millennials wereldwijd versus 56 procent van de totale wereldbevolking).

In absolute termen hebben India, China, de Verenigde Staten, Indonesië en Brazilië ’s werelds grootste millenniumbevolking (zie figuur 1). Samen zijn ze goed voor bijna de helft van de millennials ter wereld. Nogmaals, dit is niet verrassend, aangezien deze vijf landen ook het dichtst bevolkt zijn.

millennials wereld.Millennial worden?

Zoveel millennials in de wereld. Wil je meer weten of wil je bij de millennial club horen? Neem contact met ons op!

Author Bart Rinsma

Bart Rinsma is blog schrijver op MillennialClub.nl. Hij schrijft voornamelijk over Crypto, Blockchain & interessante IoT Projecten.

More posts by Bart Rinsma

Leave a Reply

All rights reserved Salient.